- מנדף כימי -

התקנת מנדף כימי

פרויקט התקנת מנדף כימי פוליפרופילן ברוחב 1.8 מ' כולל תכנון והתקנה של מפוח פליטה ותעלות פליטה עד לגובה של 12 מ'