- התקנת תעלות פליטה -

תעלת פליטה ומפוח פליטה

פרויקט תכנון והתקנת תעלות פליטה מיוחדות, בצבע אפור לפי דרישת הלקוח + מפוח פליטה