- חדר נקי -

הקמת חדר נקי 120מ"ר

פרויקט הקמת חדר נקי בגודל של כ-120 מ"ר ISO7