חדר נקי

מסננים אבסולוטיים

מסננים אבסולוטיים מיוחדים ביעילות H13/14 לחדרים נקיים.