- חדר נקי -

תכנון חדר נקי כולל בדיקות הסמכה

ייעוץ, תכנון ובינוי חדר נקי לרמת ניקיון iso7 עפ"י תקן iso 14644, בגודל של כ-40 מ"ר. הכולל: תכנון, בינוי, מיזוג, סינון פליטת אוויר (תנורים) דרך מערכות bibo, יחידות ffu, דלתות וחלונות, אינטרלוק ובדיקות הסמכה