1/1

מוצרים

מנדפים כימיים

מנדף כימי
קלין פלאו מנדפים כימיים
מנדף כימי פחם פעיל
קלין פלאו מנדף כימי פחם פעיל
Show More

יחידות למינאריות

יחידה למינארית
קלין פלאו יחידה למינארית
Show More

מנדפים ביולוגיים

מנדף ביולוגי
קלין פלאו מנדף ביולוגי
Show More

יחידות סינון FFU

יחידת סינון FFU
קלין פלאו יחידת סינון FFU
Show More

משטפת עיניים

משטפת עיניים + מקלחת
קלין פלאו משטפת עיניים
משטפת עיניים
קלין פלאו משטפת עיניים
Show More

תא מעבר

תא מעבר
קלין פלאו תא מעבר
Show More

ארונות אחסון

ארונות אחסון כימיכלים
קלין פלאו ארונות אחסון כימיכלים
ארונות אחסון סולוונטים
קלין פלאו ארונות אחסון סולוונטים
Show More
  • LinkedIn
ארונות אחסון כימיכלים

קלין פלאו ארונות אחסון כימיכלים