1/1

מוצרים

מנדפים כימיים

מנדף כימי לציטוטוקסיקה
מנדף כימי פחם פעיל
מנדף כימי פחם פעיל
Show More

יחידות למינאריות

יחידה למינארית
Show More

מנדפים ביולוגיים

מנדף ביולוגי
מנדף ביולוגי 100% פליטה TYPE-2-B2
מנדף ביולוגי לציטוטוקסיקה
מנדף ביולוגי YAKOS
מנדף ביולוגי רדיואקטיבי YAKOS
Show More

יחידות סינון FFU - FAN FLITER UNIT

יחידת-FFU
עמדת PCR
Show More

משטפת עיניים

משטפת עיניים + מקלחת
משטפת עיניים
Show More

תא מעבר

תא מעבר
Show More

ארונות אחסון

ארונות אחסון כימיכלים
ארונות אחסון סולוונטים
Show More
  • LinkedIn
ארונות אחסון סולוונטים