הקמת חדרים נקיים

מנדף כימי

מנדף כימי הינו יחידת אוורור מאולץ, המגן על העובדים בתוכו, מחשיפה לחומרים מסוכנים בעיקר מכימיקלים וסולבנטיים הנדיפים. ישנם מנדפים כימיים עם זכוכיות מיוחדות המגנים גם מפני חומרים ותוצרי תגובות נפיצים.

מנדפים נפוצים מאוד במעבדות כימיות ובמקומות עבודה בהם יש שימוש בחומרים מסוכנים.
 

אופן הפעולה של מנדף כימי:
מפוח חיצוני מיוחד מחובר למובילי פליטה (המחוברים בין המנדף הכימי למפוח).
המפוח שואב את האוויר מחלל העבודה במנדף הכימי, לאטמוספירה ובכך "מושך" את החומרים המסוכנים מחוץ לחלל המבנה.


מנדפים כימיים בנויים מחומרים שונים בהתאם לסוג הכימיקלים/ סולבנטיים איתם עתידים לעבוד במנדף הכימי.

לצפייה בעלון המוצר, לחצו על המוצר: