1/1
חדרים נקיים - קלין פלואו

בדיקת מנדף ביולוגי

בדיקת מנדף ביולוגי עפ"י תקן ISO 12469 / ANNEX 1
בדיקת תקינות מנדף ביולוגי ובדיקת רמת הניקיון במנדף עפ"י הנחיות תקן 12469 EN.
בדיקת מנדף ביולוגי תתבצע לאחר ההתקנה/בדיקה תקופתית/תקלה/העברת מנדף.
הבדיקה מורכבת מארבע בדיקות חובה ומבדיקות רשות נוספות.

מפרט טכני מפורט לבדיקת: מנדף ביולוגי

בדיקות חובה:

  • בדיקת מהירות זרימת אוויר במסנן האספקה

  • בדיקת מהירות זרימה חזיתית

  • בדיקת חדירות INTEGRITY מבוצעת ע"י מדידת כמויות עשן מסוג EMERY

  • בדיקת כיווני זרימת עשן

בדיקות רשות:

  • בדיקת רמת ניקיון

  • בדיקת רעש - בדיקת ידיעה בלבד

  • בדיקת טמפרטורה

  • בדיקת תאורה

  • בדיקת הפרשי לחצים